Samo za T-mobile i Vip korisnike (Tel2 i Tomato isključeni).
Mjesečno je SMS-om moguće platiti neodređeni broj računa u ukupnoj vrijednosti od 500kn za T-mobile korisnike,
odnosno 300kn za Vip korisnike ili do iznosa na prepaid računu.
Iznos pojedinog računa ne može biti veći od 100kn.
Naknada za platnu uslugu telekom operatera iznos 0.65kn za T-mobile, odnosno 0.89kn za Vip korisnike.
1 Odabir usluge    2 Detalji o oglasu    3 Plaćanje    4 Objava


Klikom na gumb odaberite traženu uslugu.